Для відображення символів, яких немає на клавіатурі, застосовуються спеціальні знаки, що починаються з амперсанда (&) і закінчуються крапкою з комою (;). Також їх коректно вказувати при верстці у html-коді вашої сторінки.
Основна маса спецсимволів працює у шрифтах Helvetica, Arial, Tahoma, Verdana, та інших системних.

Ім’я Код Вигляд Опис
    Нерозривний пробіл
¡ ¡ ¡ перевернутий знак оклику
¢ ¢ ¢ цент
£ £ £ фунт стерлінгів
€ € євро
₪ шекель
¤ ¤ ¤ грошова одиниця
¥ ¥ ¥ ієна чи юань
¦ ¦ ¦ розірвана вертикальна риса
§ § § параграф
¨ ¨ ¨ трема (знак над голосною для вимовлення її окремо від попередньої голосної; наприклад na¨ve)
© © © знак copyright
ª ª ª жіночий порядковий чисельник
º º º чоловічий порядковий чисельник
« « « ліва подвійна кутова дужка
» » » права подвійна кутова дужка
¬ ¬ ¬ знак заперечення
­ ­ ­ місце можливого перенесення
® ® ® знак зареєстрованої торгової марки
¯ ¯ ¯ знак довготи над голосним
° ° ° градус
‰ ‰ проміле
´ ´ ´ знак наголосу
µ µ µ мікро
¶ ¶ символ параграфа
· · · крапка
¸ ¸ ¸ седиль (орфографічний знак)
¹ ¹ ¹ верхній індекс ‘один’
¿ ¿ ¿ перевернутий знак питання
Стрілки
← ← стрілка вліво
↑ ↑ стрілка вгору
→ → стрілка вправо
↓ ↓ стрілка вниз
↔ ↔ стрілка вліво-вправо
⇒ ⇒ подвійна стрілка праворуч
⇐ ⇐ подвійна стрілка ліворуч
⇔ ⇔ подвійна стрілка вліво-вправо
⇑ ⇑ подвійна стрілка нагору
⇓ ⇓ подвійна стрілка вниз
↵ ↵ стрілка вниз і вліво – знак повернення каретки
Інші символи
♠ ♠ знак масті ‘піки’
♣ ♣ знак масті ‘трефи’ – shamrock
♥ ♥ знак масті ‘черви’ – valentine
♦ ♦ знак масті ‘бубни’
◊ ◊ ромб
○ коло
● чорне коло
◄ трикутник ліворуч
▼ чорний трикутник вниз
► чорний трикутник праворуч
▲ чорний трикутник вгору
■ чорний квадрат
▪ малий чорний квадрат
▫ малий квадрат
♀ жіночий символ
♂ чоловічий символ
" " подвійна лапка
& & & амперсанд
&lt; &#60; < знак ‘менше’
&gt; &#62; > знак ‘більше’
&circ; &#710; ˆ символ циркумфлексу (діакритичний знак над голосною)
&tilde; &#732; ˜ тільда
&trade; &#8482; знак торгової марки
Знаки пунктуації
&bull; &#8226; bullet – маленький чорний кружок
&hellip; &#8230; багатокрапка
&prime; &#8242; одиночний штрих – хвилини та фути
&Prime; &#8243; подвійний штрих – секунди та дюйми
&oline; &#8254; підкреслення
&frasl; &#8260; коса дробова риса
Загальна пунктуація
&ndash; &#8211; тире
&mdash; &#8212; довге тире
&lsquo; &#8216; ліва одиночна лапка
&rsquo; &#8217; права одиночна лапка
&sbquo; &#8218; нижня одиночна лапка
&ldquo; &#8220; ліва подвійна лапка
&rdquo; &#8221; права подвійна лапка
&bdquo; &#8222; нижня подвійна лапка
Знаки арифметичних та математичних операцій
&times; &#215; × знак множення
&divide; &#247; ÷ знак ділення
&frasl; &#8260; дробова риса
&minus; &#8722; знак мінус
&il; &#60; < знак менше
&gt; &#62; > знак більше
&le; &#8804; менше або дорівнює
&ge; &#8805; більше або дорівнює
&asymp; &#8776; приблизно одно (асимптотично одно)
&ne; &#8800; не дорівнює
&equiv; &#8801; тотожно, збігається з
&plusmn; &#177; ± плюс мінус
&frac14; &#188; ¼ одна четверта
&frac12; &#189; ½ одна друга
&frac34; &#190; ¾ три чверті
&sup1; &#185; ¹ одиниця у верхньому індексі
&sup2; &#178; ² два у верхньому індексі (квадрат)
&sup3; &#179; ³ три у верхньому індексі (куб)
&radic; &#8730; квадратний корінь (радикал)
&infin; &#8734; знак нескінченність
&sum; &#8721; знак підсумовування
&prod; &#8719; твір послідовності – знак твору
&part; &#8706; частковий диференціал
&int; &#8747; інтеграл
&forall &#8704; для всіх
&exist &#8707; існує
&empty &#8709; порожня множина; діаметр
&nabla &#8711; набла = backward difference
&isin &#8712; належить
&notin &#8713; не належить
&ni &#8715; містить
&lowast &#8727; оператор ‘зірочка’
&prop &#8733; пропорційно
&ang &#8736; кут
&and &#8743; логічне І – wedge
&or &#8744; логічне АБО – vee
&cap &#8745; перетин – cap
&cup &#8746; об’єднання – cup
&there4 &#8756; отже
&sim &#8764; знак тильда – ‘змінюється з’ – знак подоби
&cong &#8773; approximately equal to
&sub &#8834; є підмножиною
&sup &∓#8835; є надмножиною
&nsub &#8836; не є підмножиною
&sube &#8838; є підмножиною або одно
&supe &#8839; є надмножиною або одно
&oplus &#8853; плюс у гуртку – direct sum
&otimes &#8855; знак множення у гуртку – vector product
&perp &#8869; ортогонально, перпендикулярно
&sdot &#8901; оператор ‘точка’
&fnof; &#402; ƒ знак функції
Латинські літери
&Agrave; &#192; À латинська заголовна буква А з тупим наголосом
&Aacute; &#193; Á латинська заголовна буква А з гострим наголосом
&Acirc; &#194; Â латинська заголовна буква А з циркумфлексом (діакритичний знак над голосною)
&Atilde; &#195; Ã латинська заголовна буква А з тильдою
&Auml; &#196; Ä латинська заголовна буква А з трьомою (знак над голосною для виголошення її окремо від попередньої голосної)
&Aring; &#197; Å латинська заголовна буква А з верхнім кружком
&AElig; &#198; Æ латинські великі символи AE
&Ccedil; &#199; Ç латинська заголовна буква C з седилем
&Egrave; &#200; È латинська заголовна буква E з тупим наголосом
&Eacute; &#201; É латинська заголовна буква E з гострим наголосом
&Ecirc; &#202; Ê латинська заголовна буква E з циркумфлексом (діакритичний знак над голосною)
&Euml; &#203; Ë латинська заголовна буква E з трьомою
&Igrave; &#204; Ì латинська заголовна буква I з тупим наголосом
&Iacute; &#205; Í латинська заголовна буква I з гострим наголосом
&Icirc; &#206; Î латинська заголовна буква I з циркумфлексом
&Iuml; &#207; Ï латинська заголовна буква I з трьомою
&ETH; &#208; Ð латинські великі символи ETH
&Ntilde; &#209; Ñ латинська заголовна літера N з тильдою
&Ograve; &#210; Ò латинська заголовна буква O з тупим наголосом
&Oacute; &#211; Ó латинська заголовна буква O з гострим наголосом
&Ocirc; &#212; Ô латинська заголовна буква O з циркумфлексом
&Otilde; &#213; Õ латинська заголовна буква O з тильдою
&Ouml; &#214; Ö латинська заголовна буква O з трьомою
&Oslash; &#216; Ø латинська заголовна буква O зі штрихом
&Ugrave; &#217; Ù латинська заголовна буква U з тупим наголосом
&Uacute; &#218; Ú латинська заголовна буква U з гострим наголосом
&Ucirc; &#219; Û латинська заголовна буква U з циркумфлексом
&Uuml; &#220; Ü латинська заголовна буква U з трьомою
&Yacute; &#221; Ý латинська заголовна буква Y з гострим наголосом
&THORN; &#222; Þ латинська заголовна буква THORN
&agrave; &#224; à латинська мала буква А з тупим наголосом
&aacute; &##225; á латинська мала буква А з гострим наголосом
&acirc; &##226; â латинська мала літера А з циркумфлексом
&atilde; &#227; ã латинська мала літера А з тильдою
&∓auml; &#228; ä латинська мала літера А з трьомою
&aring; &#229; å латинська мала літера А з верхнім кружком
&aelig; &#230; æ латинська малі літери АE
&ccedil; &#231; ç латинська мала літера А з седилем
&egrave; &#232; è латинська мала буква E з тупим наголосом
&eacute; &#233; é латинська мала буква E з гострим наголосом
&ecirc; &#234; ê латинська мала буква E з циркумфлексом
&euml; &#235; ë латинська мала буква E з трьомою
&igrave; &#236; ì латинська мала буква I з тупим наголосом
&iacute; &#237; í латинська мала буква I з гострим наголосом
&icirc; &#238; î латинська мала буква I з циркумфлексом
&iuml; &#239; ï латинська мала буква I з трьомою
&eth; &#240; ð латинська малі символи eth
&ntilde; &#241; ñ латинська мала літера N з тильдою
&ograve; &#242; ò латинська мала буква O з тупим наголосом
&oacute; &#243; ó латинська мала буква O з гострим наголосом
&ocirc; &#244; ô латинська мала буква O з циркумфлексом
&otilde; &#245; õ латинська мала буква I з тильдою
&ouml; &#246; ö латинська мала буква I з трьомою
&oslash; &#248; ø латинська мала буква O зі штрихом
&ugrave; &∓#249; ù латинська мала буква U з тупим наголосом
&uacute; &#250; ú латинська мала буква U з гострим наголосом
&ucirc; &#251; û латинська мала буква U з циркумфлексом
&uuml; &#252; ü латинська мала буква U з трьомою
&yacute; &#253; ý латинська мала буква Y з гострим даром
&thorn; &#254; þ латинська мала літера thorn
&yuml; &#255; ÿ латинська мала буква Y з трьомою
Грецькі літери
&Alpha; &#913; Α грецька велика літера альфа
&Beta; &#914; Β грецька заголовна буква бета
&Gamma; &#915; Γ грецька заголовна буква гамма
&Delta; &#916; Δ грецька заголовна буква дельта
&Epsilon; &#917; Ε грецька заголовна буква епсилон
&Zeta; &#918; Ζ грецька заголовна буква дзета
&Eta; &#919; Η грецька велика літера ця
&Theta; &#920; Θ грецька заголовна буква тета
&Iota; &#921; Ι грецька заголовна буква іота
&Kappa; &#922; Κ грецька заголовна буква каппа
&Lambda; &#923; Λ грецька заголовна буква лямбда
&Mu; &#924; Μ грецька велика літера мю
&Nu; &#925; Ν грецька заголовна буква ню
&Xi; &#926; Ξ грецька велика літера ксі
&Omicron; &#927; Ο грецька заголовна буква омікрон
&Pi; &#928; Π грецька заголовна буква пі
&Rho; &#929; Ρ грецька заголовна буква ро
&Sigma; &#931; Σ грецька заголовна буква сигма
&Tau; &#932; Τ грецька заголовна буква тау
&Upsilon; &#933; Υ грецька велика літера іпсилон
&Phi; &#934; Φ грецька заголовна буква фі
&Chi; &#935; Χ грецька заголовна буква хі
&Psi; &#936; Ψ грецька велика буква псі
&Omega; &#937; Ω грецька заголовна буква омега
&alpha; &#945; α грецька мала літера альфа
&beta; &#946; β грецька мала буква бета
&gamma; &#947; γ грецька мала буква гамма
&delta; &#948; δ грецька мала літера дельта
&epsilon; &#949; ε грецька мала буква епсилон
&zeta; &#950; ζ грецька мала буква дзета
&eta; &#951; η грецька мала ця буква
&theta; &#952; θ грецька мала буква тета
&iota; &#953; ι грецька мала буква іота
&kappa; &#954; κ грецька мала буква каппа
&lambda; &#955; λ грецька мала буква лямбда
&mu; &#956; μ грецька мала буква мю
&nu; &#957; ν грецька мала буква ню
&xi; &#958; ξ грецька мала буква ксі
&omicron; &#959; ο грецька мала буква омікрон
&pi; &#960; π грецька мала буква пі
&rho; &#961; ρ грецька рядкова буква ро
&sigmaf; &∓#962; ς грецька мала буква сигма (final)
&sigma; &#963; σ грецька мала буква сигма
&tau; &#964; τ грецька мала буква тау
&upsilon; &#965; υ грецька мала буква іпсилон
&phi; &#966; φ грецька мала буква фі
&chi; &#967; χ грецька мала буква хі
&psi; &#968; ψ грецька мала буква псі
&omega; &#969; ω грецька мала літера омега
Івритські літери
&#1488; א алеф
&#1489; ב бет
&#1490; ג гімель
&#1491; ד далед
&#1492; ה hей
&#1493; ו вав
&#1494; ז заїн
&#1495; ח хет
&#1496; ט тет
&#1497; י йуд
&#1498; ך каф-софіт (ставиться тільки в кінці слова)
&#1499; כ каф
&#1500; ל ламед
&#1501; ם мем-софіт (ставиться тільки в кінці слова)
&#1502; מ мем
&#1503; ן нун-софіт (ставиться тільки в кінці слова)
&#1504; נ нун
&#1505; ס самех
&#1506; ע аїн
&#1507; ף пей-софіт (ставиться тільки в кінці слова)
&#1508; פ пий
&#1509; ץ цадик-софіт (ставиться тільки в кінці слова)
&#1510; צ цадик
&∓#1511; ק куф
&#1512; ר рейш
&#1513; ש шин
&#1514; ת тав

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *